naar startpagina van art7d.be naar startpagina van spiegelingen naar een andere  pagina

Evenwicht

Vind je jezelf evenwichtig? Hoe is je zelfbeeld hierover? Laat je in je leven de beide polen toe en zoek je een evenwicht daartussen? Of is jouw evenwicht het elemimineren van een van de polen? Dwangmatig van alles een mooi geheel houden? Ben je dan wel echt evenwichtig? Of is het de onderdrukking van behoeftes, van de nood tot expressie, van je geweten, je drang naar vrijheid? Misschien is het de tirannie van je eigen visie? Het vermijden van keuzes?

Neem bijvoorbeeld gevoel en verstand: zijn uw polen in evenwicht? Hebben beide een even belangrijke inbreng? Of je inzet voor iets versus het genieten van het moment? Alleen zijn en contact hebben? Plezier maken en ernstig zijn? Ambitieus en tevreden? Hartstochtelijk zijn en rustig? Idealistisch en praktisch? Bezorgd zijn om anderen en opkomen voor jezelf?

Evenwichtig wordt vaak gezien als gelijkmatig. Of iemand van wie nu eens de ene pool de leiding neemt en dan weer de andere. Evenwicht betekent niet dat de ene pool je op het ene moment stuurt en de ander pool je op een ander moment dwingt. Het is een gelijke inbreng tussen die polen, een samenwerking. Je verschillende stuwingen niet meer als in strijd tegen elkaar ervaren, maar als elkaar aanvullend.

© Copyright Johan Framhout 2009

Ga naar de andere pagina's via de links in de tekst of met de knoppen bovenaan. Als je jouw bedenkingen wil toevoegen: