naar startpagina van art7d.be naar startpagina van spiegelingen naar een andere  pagina

Behoeftes

Ben je bewust van je behoeftes? Of bén je helemaal je behoeftes? Bepalen ze volledig je leven? Is je leven iets anders dan het eindeloos proberen aan je behoeftes te beantwoorden, als een rol die je willens nillens móet spelen?
Heb je er zicht op welke behoeftes meest meespelen in je welzijn? Welke ‘primair’ zijn, zoals dat heet, basisbehoeftes? Worden die behoeftes ingevuld of vind je dat je het relatief moet bekijken? Bestaat totale vervulling van een behoefte of van alle primaire behoeftes?

In hoeverre laat je je beïnvloeden wat betreft je behoeftes en hun belangrijkheid, hun waarde? Door je ouders, omgeving, media, reclame, vereenzelviging met je idool, met je ideaal? Of ben je het type dat boven de behoeftes staat? Ben je gelukkig? Of ben je je gewoon niet bewust van je behoeftes? Vind je dat er voldoende behoeftes zijn beantwoord? Doe je dan nog moeite tot vervulling? Of ben je het type dat altijd last heeft van onvervulde behoeftes en altijd rusteloos of zelfs gefrustreerd is daardoor? Zie je het leven als één grote jacht op de vervulling van je behoeftes?

Ben je soms in een innerlijke tweestrijd omwille van een dualiteit tussen tevredenheid en aanpassing enerzijds, genieten van wat er is, en rusteloosheid, streven naar vervulling anderzijds? Of zijn dat twee aanvaarde polen en is je leven in evenwicht tussen beide, een harmonisch geheel?

Zie je de vervulling van je noden in relatie met je partner, medemens? Of vind je de anderen concurrenten of de domper op uw vrijheid? Ervaar je je vrij je behoeftes in te vullen of voel je je gedwarsboomd? Door wie? Stem je je behoeftes af op de samenleving, je partner, ouders, de baas op het werk, de politie, de suppoost, de treinconducteur? Is jouw samenleving, je cultuur, godsdienst, omgeving, gericht op je behoeftes of vind je dat zij die tegenwerken? Ben je in veel noden net niet aangewezen op een stap van de ander? Vervul jij soms ook de nood van de ander of telt enkel je eigen nood?

© Copyright Johan Framhout 2009

Ga naar de andere pagina's via de links in de tekst of met de knoppen bovenaan. Als je jouw bedenkingen wil toevoegen: