naar startpagina van art7d.be naar startpagina van spiegelingen naar een andere  pagina

Visie

Hoe is jouw visie op het leven? Jouw visie op jouw toekomst, op je medemensen? Op God? Op jezelf? Het is niet voor geld dat de meeste bloedbaden gepleegd worden op onze wereldbol, maar voor een visie. En al zijn we niet voor oorlog, we willen toch zo graag dat de ander op dezelfde manier naar het leven kijkt en ermee omgaat als wijzelf. Maar eigenaardig genoeg zijn er op de hele wereld geen twee mensen met precies dezelfde visie. Al deel je je geloof met miljoenen, geen twee mensen hebben precies dezelfde kijk op het leven.

Wil je jouw visie voortdurend aan anderen opleggen? Omring je je graag met mensen die een gelijkaardige visie hebben? Voel je je ongemakkelijk als anderen een totaal andere kijk hebben? En je vrienden: mogen zij een andere visie hebben, of betekent voor jou een vriend iemand die eenzelfde of gelijkaardige visie heeft? Mag je van jezelf twijfelen aan je visie? Voel je je vrij om een eigen visie te hebben? Gun je anderen dan diezelfde vrijheid?

Er zijn er heel wat 'heilige' schriften in onze wereld: wetboeken, woordenboeken, godsdientstige schriften... Eigenlijk is elk boek of elke spreker die we meer 'authoriteit' geven dan een ander, een soort 'heilige' bron. We nemen meer van hen aan dan van een ander, en we hopen een meer gemeenschappelijke bron te hebben, meer gelijkheid onder de mensen. Maar je leven vul je niet vanuit een boek. Het komt steeds op de interpretatie aan, en iedereen interpreteert anders. Geen grotere discussies dan tussen gelijkdenkenden. Voel jij je graag ondersteunt door een authoriteit? Of onderzoek je liever zelf? Hoe groot is jouw drang gelijk te halen? Hoe belangrijk is het voor je? Haal je er graag een veronderstelde authoriteit bij, van om het even welke vorm, om je argumenten sterker te doen lijken? Of geef je de ander gelijke inbreng en gelijke waarde in je gesprek? Ben je bewust van de grote verschillen in interpretatie?

We bouwen liefst onze eigen visie op. We hoeven ons geen illusies te maken: iedereen ontleent dingen aan een ander. We zijn allemaal niet zo origineel of individueel als we wel denken. Laat ons daarom evengoed op onze hoede zijn voor onze eigen meningen, als voor die van de ander. Heb je een eigen visie? Is het af of is het groeiend? Blijf je wel voldoende bij je visies of draai je als de wind? Aan de andere kant: is er plaats voor verandering in je inzichten? We hebben een eigen visie nodig: laat ons die gerust koesteren, maar besef je dat ze niet heilig is, geen groter recht heeft dan dat van een ander? En dat ze ook voor onszelf veranderlijk is? Vergelijk jezelf met enige jaren terug: herinner je je visies nog van toen, uit je verleden? Verwacht je dan dat je huidige visies dezelfde zullen zijn binnen nog eens tien jaar? Niemand is perfect, en visies die perfect lijken, zijn bedenksels los van de realiteit van het leven. Het leven laat zich niet in regels vastleggen! Dat is ook weer een visie... Hoe is jouw visie daarover?

© Copyright Johan Framhout 2009

Ga naar de andere pagina's via de links in de tekst of met de knoppen bovenaan. Als je jouw bedenkingen wil toevoegen: