naar startpagina van art7d.be naar startpagina van spiegelingen naar een andere  pagina

Beweging

Ben je voortdurend in beweging of ben je gestagneerd? We bedoelen niet de fysieke beweging, we bedoelen of je voortdurend verandert, ieder moment weer anders bent, ja zelfs iemand anders wordt? Of ben je je hiervan niet bewust? Heb je hierover een beeld van jezelf? Als je kijkt naar jezelf tien jaar geleden, zal je wel nog dingen herkennen die er nog steeds zijn. Maar ben je helemaal zoals toen? Of ben je zo veranderd, dat die persoon toen, met jouw naam, je bijna vreemd is? Of ben je met de jaren rigide geworden: je weet wat je wilt, wat je interesseert, je dagindeling ligt vast, je contacten onderhoud je regelmatig maar er komen geen nieuwe bij, je hobby blijft dezelfde, je laat je hond uit op het preciese tijdstip elke dag? Behoren veranderingen tot het verleden? Vind je alles perfect in orde zoals het is? Of zijn er twee polen in je: de veranderaar en de behoudsgezinde?

In de wereld van de democratische politiek is verandering een obcessie geworden, maar verandering is niet altijd verbetering. Verandering voor de verandering werkt niet. Weet je waarom je verandert? Heb je een doel voor ogen? Mag dat doel ook veranderen? Mogen uw visies veranderen? Zijn jouw waarden veranderbaar? Of is angst je gids en houd je alles liever bij het oude?

Of ben je het tegenovergestelde en verander je zo snel dat je niet meer weet wie je bent, wat van jou is, wat je wilt? Misschien is jouw verandering er een die anderen je opleggen, misschien door opvoeding, of door jouw godsdienst, je idool, de media die jou beïnvloedt?

Zijn je doelen concreet, praktisch of eerder een ideaal? Zijn ze binnen bereik, realiseerbaar? Kan je je tocht naar een ver doel indelen in kleine, haalbare stapjes? Heb je concrete plus ideale doelen? Is je ideaal je heilig of kan je veranderen?

© Copyright Johan Framhout 2009

Ga naar de andere pagina's via de links in de tekst of met de knoppen bovenaan. Als je jouw bedenkingen wil toevoegen: