naar startpagina van art7d.be naar startpagina van spiegelingen naar een andere  pagina

Perfectie

Ben je perfect? Ben je het niet, maar probeer je het te zijn, een ideaal? Probeer je in alles wat doet perfect te zijn? Of ben je net slordig en werk je niets af? Werk je niets af tot op de bodem? Of werk je zaken af, zonder al te perfect te willen zijn?

Maak je geen zorgen als je niet perfect bent! Het onperfecte, de afwijkingen, fouten, zijn de basis van alle leven, dat is evolutie. Als er ooit organismen waren die zichzelf perfect reproduceerden, dan zijn ze al lang uitgestorven. Want de aarde verandert, en constanten zijn gedoemd te verdwijnen. Als gevolg van fouten in de reproductie ontstaan er organismen die toevallig beter aangepast zijn aan de veranderde omstandigheden.

Ons leven verandert ook, het is geen afgewerkt geheel. Als je niet mee verandert, geraak je hopeloos onaangepast. Daarom dienen we steeds in beweging te zijn. Wijk je af van de ideale mens, ben je anders dan de anderen? Geen probleem: net de diversiteit verrijkt de cultuur, je eigenheid is belangrijk. Eenvormigheid doet afsterven, in de natuur zowel als in onze cultuur. Harmonie is geen stagnatie, maar een manier van bewegen.

Afwijking van het gewone, van het verwachte, brengt leven, en niet de perfectie van het bedachte, het planmatige, het geordende. Het geplande, ook nodig uiteraard, heeft het onverwachte nodig. De onzekerheid van het resultaat of van het verloop der dingen, is een noodzaak voor het bestaan. Jouw beperkingen maken je menselijkheid, je eigenheid, je specifieke persoon.

© Copyright Johan Framhout 2009

Ga naar de andere pagina's via de links in de tekst of met de knoppen bovenaan. Als je jouw bedenkingen wil toevoegen: