naar startpagina van art7d.be naar startpagina van spiegelingen naar een andere  pagina

God

Geloof je in een God? Of in vele goden? Of in een God met diverse polen in zich, net als jij? Wat doet die God? Wat heeft hij of zij gedaan, wat heeft hij of zij met ons, met jou voor? Geloof je in een dualteit: God en de duivel? Logisch gezien betekent dat twee goden, tenzij je gelooft dat de duivel ook deel uitmaakt van God, samen een geheel?

Hoe communiceer je met je God? Welk beeld maak je van hem of haar? Hoe duidelijk of onduidelijk is het voor jou allemaal?
Ontleen je dat beeld aan een godsdienst? Iedereen van een en dezelfde godsdienst pretendeert hetzelfde beeld van zijn God te hebben, maar als je hen daarover vragen stelt, blijkt dat elke mens zijn eigen godsbeeld heeft. Misschien ken je geen God? Of is dat het leven zelf, liefde, schoonheid? Vergeet je dan niet de andere pool: dood, lelijkheid, haat? Elke waarde heeft zijn tegenpool en jij maakt de keuze!

Is je God een schepper? Of geloof je in evolutie? Was je God de ontwerper van die evolutie? Of was God de ontwerper van de big bang? Komt hij of zij dan nog tussen? Hou je hem of haar verantwoordelijk voor alle ellende die er geweest is en nog is? Voor het feit dat onze mooiste waarden ook hun tegenpool hebben? Of ben je overtuigd dat we hier een les moeten leren? Alsof God een leraar was, en ons zo onbekwaam maakte dat we wel onze lessen móeten leren?

Behoor je tot een bepaalde godsdienst, sekte, groepering binnen een godsdienst? Ben je lid in brede of enge zin? Deel je de mensen in in gelovigen en ongelovigen, of zie je dat iedereen in iets gelooft? Of is jouw godsdienst een van de rollen die je vervult?

Wat is jouw heilig schrift? In hoeverre stem je je leven af op dat schrift? Hoe interpreteer jij de teksten? Blijft dat je hele leven op dezelfde wijze? Of heb je geen heilig schrift, of is dat schrift blanco, misschien een leitje dat je telkens kan wissen en herschrijven, van dag tot dag, je leven lang?

Is er sowieso iets heiligs voor jou? Of is alles heilig? Misschien is het leven heilig? Of vervang je 'heilig' liever door waardevol? Is je overtuiging iets wat je anderen met geweld wil opdringen, of is het iets wat je uitstraalt? Of is dat geweld nodig omdat je geloof wankel is?

© Copyright Johan Framhout 2009

Ga naar de andere pagina's via de links in de tekst of met de knoppen bovenaan. Als je jouw bedenkingen wil toevoegen: