logo art7D

Sitemap

ENGLISH

Home

History of Modern Fine Arts

Painting of the Month with Archive

Virtual Museum, Contemporary visual art on the internet

Art by Johan Framhout

Figurative art by Johan Framhout

Applied art: Mirroring, Search into oneself

Abstract art by Johan Framhout

About 3D: what is 3D art

Art of board games: variations of chess

Photography by Johan Framhout, Gerda Abts and Jens Van Den Bergh

Photos of Belgium

Photos of art in Belgium

Flowers in close-up

Belgium in 1920

Music by Gerda Abts

Literature by Johan Framhout

Blog: what's new on art7D.be

CV of Johan Framhout

NEDERLANDS

Startpagina

Geschiedenis van de Moderne Schilderkunst

Schilderij van de Maand met Archief

Virtueel Museum, Hedendaagse visuele kunst op internet

Kunst van Johan Framhout

Figuratieve Kunst van Johan Framhout

Traditionele schilderijen

Toegepaste Kunst: Spiegelingen, Zoektocht in jezelf

Abstracte Kunst van Johan Framhout

Over 3D: wat is 3D-kunst

Kunst van het Bordspel: schaakvarianten

Fotografie van Johan Framhout, Gerda Abts en Jens Van Den Bergh

Foto's van België

Foto's van kunst in België

Bloemen in close-up

België anno 1920

Muziek van Gerda Abts

Literatuur van Johan Framhout

SF Romans van Johan Framhout

Blog: wat is er nieuw op art7D.be

CV van Johan Framhout