Art7D.be > paintings by J.F. > Plant with different fruit, oil on linen, 40cm x 50 cm, by Johan Framhout

We take it for granted that all fruits of a plant are more or less equal.
Since this universe is teeming with life, somewhere this lives.

SHARE

link to twitter link to facebook link to msn

Art7D.be > schilderijen van J.F. > Plant met verschillende vruchten, olieverf op linnen, Johan Framhout

We zijn het vanzelfsprekend dat alle vruchten van een plant min of meer gelijk zijn.
Gezien dit heelal krioelt van leven, leeft dit ergens wel.

Click again on the image if the image is too big for your screen.

Wat is er nieuw op art7D.be? Volg het op onze blog Voeg de blog bij je favorieten!

What's new on art7D.be? Follow our blog Add the blog to your favourites!