3D-art, 3D graphics, Limited World Chess by Johan Framhout

Art7D.be > 3D-art > Limited World Chess, by Johan Framhout

Made in Bryce7. The same kind of chessmen in box shape as in my previous work, but now for a reduced edition of my world chess.
The pieces are in their starting position, except that the pink chessmen are two fields ahead, to make them visible.
The joker, far left, is a crazy piece with four lights on it's head referring to the joker's hat.
Beside it the camel, based on one of his very typical pair of toes. The cannon is obvious, as well are gold and silver.
On the far right stands the double coloured shogi, the triangle is always pointing to the opponent.
The rules of this game are on the page game, this game has not yet been tried out.

SHARE

link to twitter link to facebook link to msn

Art7D.be > 3D-kunst > Aangepast Wereldschaakspel van Johan Framhout

Gemaakt met Bryce7. Dezelfde doosvormige schaakstukken als in mijn vorig werk, nu in een vereenvoudigde versie van mijn wereldschaken.
De stukken staan in hun startpositie, behalve het feit dat de roze stukken 2 velden naar voor werden geplaatst om ze zichtbaar te maken.
De joker, achteraan links, is het gekke stuk met de vier lampen op zijn hoofd die de jokersmuts voorstellen.
Het kanon spreekt voor zich, evenals goud en zilver. Achteraan rechts staat de shogi in de kleur van beide partijen, de driehoek wijst altijd naar de tegenstander.
De regels staan op de pagina spellen, dit spel is nog niet uitgeprobeerd.

Click again on the image if the image is too big for your screen.

Wat is er nieuw op art7D.be? Volg het op onze blog Voeg de blog bij je favorieten!

What's new on art7D.be? Follow our blog Add the blog to your favourites!