3D-art, The Garden of earthly delight

Art7D.be > 3D-art > The Garden of earthly delight

Inspired by the work of the old Flemish painter Jeroen Bosch, and even some scenes are adapted, others are added.
I kept some of the characteristics: the choice of colours, the cloning of the people (four types), only organic constructions,
normal proportions but with exceptions. I added some other winks to artists. Do you find 'le Déjeuner sur l'herbe'?

Art7D.be > 3D-kunst > De Tuin der Lusten

Geïnspireerd op het werk van de Vlaamse schilder Jeroen Bosch, sommige taferelen werden aangepast, andere toegevoegd.
Ik behield enige karakteristieken van Jeroens werk: de kleurkeuze, de gecloonde mensen (vier types),
enkel organische constructies, normale proporties met enige uitzondering.
Ik voegde ook een paar knipoogjes toe naar andere schilders. Vind je 'le Déjeuner sur l'herbe'?

Click again on the image if the image is too big for your screen.